Sejarah Perkembangan Manusia Purba di Indonesia

Sejarah Perkembangan Manusia Purba di Indonesia

Sejarah Perkembangan Manusia Purba di Indonesia 2.1.1. Zaman Prasejarah Jauh sebelum hidup manusia sekarang ini dibumi telah hidup manusia purba dengan peradaban yang sangat sederhana. Zaman saat manusia purba hidup dinamakan zaman prasejarah atau praaksara. Zaman praaksara disebut juga  zaman nirleka, artinya zaman sebelum manusia mengenal tulisan ( nir ) artinya tidak, dan leka  artinya tulisan ( … Read more Sejarah Perkembangan Manusia Purba di Indonesia


Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan

Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Pada 17 Agustus 1945 menjelang fajar, teks proklamasi telah diketik dan siap dibacakan. Dalam suasana pagi, para pemimpin bangsa Indonesia masing – masing meninggalkan rumah Laksamana Tdashi maeda. Mereka pulang ke rumah masing – masing untuk mempersiapkan diri dan menuju rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang Jalan … Read more Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan


Syirkah Uqud (perserikatan berdasarkan akad)

Syirkah Uqud (perserikatan berdasarkan akad) Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. kerjasama ini didahului dengan transaksi  penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Syirkah al-Inan (penggabungan harta atau modal 2 orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya) boleh satu pihak memiliki modal lebih besar daripihak lain. … Read more Syirkah Uqud (perserikatan berdasarkan akad)


Manfaat Pola Hidup Sehat

Manfaat Pola Hidup Sehat Manfaat Pola Hidup Sehat – Sebagai bentuk dari proses tumbuh dan berkembang, manusia memerlukan pola hidup sehat untuk meningkatkan kualitas diri agar dapat hidup lebih lama dengan sehat dan mandiri. Kehidupan yang lebih baik juga nantinya akan didapat jika manusia mampu memenuhi kebutuhan tubuhnya dengan sumber makanan yang sehat dan tidak terkontaminasi … Read more Manfaat Pola Hidup Sehat


 Pasar persaingan monopolistic

 Pasar persaingan monopolistic Dalam pasar ini produsen bebas untuk keluar masuk dan tidak memiliki produk yang homogen, akan tetapi produknya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar.              Dari segi konsumen, pasar digolongkan menjadi: Pasar konsumen Merupakan pasar pemakai atau penikmat akhir dari sebuah produk atau jasa langsung. Pasar industri Dalam pasar ini produk atau jasa yang dibeli … Read more  Pasar persaingan monopolistic


Cara Membuat Pupuk Bokashi

Cara Membuat Pupuk Bokashi

Cara Membuat Pupuk Bokashi Cara Membuat Pupuk Bokashi Rahasia Sukses Para Petani, Seiring menyempitnya lahan pertanian dan meningkatnya populasi manusia maka tidak mengherankan bila sektor pertanian harus mengimbangi dalam hal produktifitas.Rusaknya struktur tanah akibat penggunanaan pupuk kimia juga menambah daftar panjang problematik dalam program Swasembada Pangan.     Pembuatan Pupuk Organik Pembuatan pupuk organik adalah … Read more Cara Membuat Pupuk Bokashi


Hadis Tentang Meninggalkan Perkataan Kotor Ketika Puasa

Hadis Tentang Meninggalkan Perkataan Kotor Ketika Puasa Perkataan kotor adalah perkataan yang tidak dimuliahkan oleh Allah Swt, apalagi ketika berpuasa hanya dapat lapar dan haus saja orang yang berkata kotor  tanpa mendapatkan pahala dari Allah Swt. Sebagai orang muslim hendaklah kita menjaga ucapan kita sebab apabila kita bicara semaunya tanpa memikirkan hal apa yang akan terjadi … Read more Hadis Tentang Meninggalkan Perkataan Kotor Ketika Puasa


 Berita Kisah (Feature)

 Berita Kisah (Feature) Berita kisah adalah tulisan tentang kejadian yang dapat menyentuh perasaan atau menambah pengetahuan pembaca lewat penjelasan rinci, lengkap, serta mendalam. Jadi nilainya pada unsur manusiawi dan dapat menambah pengetahuan pembaca. Terdapat berbagai jenis berita kisah di antaranya (a) profile feature, (b) How to do it Feature, (c) Science Feature, dan (d) human … Read more  Berita Kisah (Feature)


Al-Haqiqah Al- Muhammadiyah (Nur Muhammad)

Al-Haqiqah Al- Muhammadiyah (Nur Muhammad) Menurut Al-Hallaj Nur Muhammad merupakan asal atau sumber dari segala sesuatu, segala kejadian, amal perbuatan atau ilmu pengetahuan. Dan dengan perantaraan Nur Muhammad itulah alam ini dijadikan. Nur Muhammad bisa diartikan juga sebagai pusat kesatuan alam dan pusat kesatuan nubuwwat segala nabi. Dan nabi-nabi itu nubuwwatnya atau dirinya adalah sebagian … Read more Al-Haqiqah Al- Muhammadiyah (Nur Muhammad)


Dampak Positif dan Negatif Globalisasi bagi Indonesia

Dampak Positif dan Negatif Globalisasi bagi Indonesia Arus globalisasi tidak mungkin dihentikan. Dampak pada kehidupan manusia juga tidak dapat dielakkan.  Bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak Positif Globalisasi bagi Indonesia Dampak positif dengan adanya globalisasi bagi bangsa Indonesia antara lain: Semangat kompetitif Dampak globalisasi adalah memacu persaingan (kompetitif). … Read more Dampak Positif dan Negatif Globalisasi bagi Indonesia